Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος:Οἱοσδήποτε Κληρικός ἤ λαϊκός ἔχει στοιχεῖα νά τά καταθέσῃ ἐπωνύμως εἰς τήν ΣΔΟΕ

Ἐπειδή ἐσχάτως γίνεται πολύς λόγος περί ὑπάρξεως ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ εἰς τούς προσωπικούς μου λογαριασμούς παρακαλῶ ὅπως οἱοσδήποτε Κληρικός ἤ λαϊκός ἔχει στοιχεῖα  νά τά καταθέσῃ ἐπωνύμως εἰς τήν ΣΔΟΕ πρός περαιτέρω ἔρευναν. 
            Ἐπιφυλάσσομαι νά ἀσκήσω πᾶν νόμιμον δικαίωμα πρός προστασίαν τῆς προσωπικότητός μου καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ὑστεροφημίας μου.  
                                                + Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: