Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Δελτίο Τύπου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δελτίο Τύπου με θέμα τα δημοσίευματα του ημερήσιου τύπου σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, στα οποία αναφέρεται και ο Δήμος Ιλίου.
Σε δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου της 02/04/2011, ο Δήμος Ιλίου συμπεριλήφθηκε, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, σε λίστα με 235 νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις περί μη αποστολής οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Στη συνέχεια, με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών στις 02/04/2011, το σχετικό δημοσίευμα αποδόθηκε σε λάθος, καθώς διευκρινίστηκε ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις τους, έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στοιχεία μετά τη συγχώνευσή τους και τη δημοσίευση της σύστασης στο σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι διευκρινίσεις για τον τρόπο και την ημερομηνία ένταξης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων των Δήμων, δίδονται με την εγκύκλιο 458/11-01-11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ορίζει ότι η ως άνω διαδικασία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσής τους.


Ο Δήμος Ιλίου δηλώνει ρητά ότι ανταποκρίνεται πάντοτε έγκαιρα σε κάθε αίτημα της πολιτείας να παράσχει στοιχεία, με συνέπεια, ακρίβεια και απόλυτη διαφάνεια. Το ίδιο θα πράξει και σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεών του, ευθύς μόλις ενσωματωθούν στη σχετική βάση δεδομένων.
                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ


                                                    NΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: