Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Αδιάβαστη η αντιπολίτευση.

Ξεκίνησαν χωρίς να διαβάσουν τον Καλλικράτη.


Συνέβη και αυτό! Ακυρώνουν την εκλογή της Γραμματέας από άγνοια αφού δεν διάβασαν το άρθρο 64 παρ.1 του Ν.3852/2010(πρόγραμμα Καλλικράτης).


Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι ο γραμματέας προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.


Φαίνεται ότι οι επικεφαλείς των παρατάξεων που πρότειναν ως γραμματέα την Δήμητρα Τσιαμούλη στην πρώτη συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου κατά τις δημαιρεσίες για εκλογή προεδρείου δεν γνώριζαν η δεν ήθελαν να γνωρίζουν τον νόμο.
Από την άλλη δε και ο συνδυασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που η γραμματέας ανήκει στην δύναμη του συνδυασμού Περιστέρι για όλους του Δημήτρη Κελάφα ,δεν απαλλάσσεται της άγνοιας του, ώστε να συμφωνήσει με την σωστή-όπως αποδεικνύεται τώρα θέση του Δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη για το νόμιμο η όχι της εκλογής ο οποίος επιφυλάχτηκε μέσω της νομικής υπηρεσίας του Δήμου αν θα το αποδεχόταν η όχι η Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που θα εξέταζε το νόμο και το αν διενεργήθηκε σωστά η ψήφιση του γραμματέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: