Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Λειτουργία «Σχολής Γονέων» στο Δήμο Περιστερίου.

Τον Μάρτιο του 2011 θα λειτουργήσει το πρόγραμμα «Σχολή Γονέων» διάρκειας 25 ωρών, που πραγματοποιεί ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).
Δεν υπάρχουν σχόλια: