Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Έτοιμοι οι νέοι κάδοι απορριμμάτων

Έτοιμοι οι πρώτοι νέοι κάδοι απορριμμάτων στον πεζόδρομο της Εθν.Αντιστάσεως ,χωρισμένοι σε κατηγορίες, οικικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων,με ειδικες χωάνες εισόδου με σχετικές ταινίες που αναγράφουν το είδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: