Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Αίτηση επανακαταμέτρησης στο Περιστέρι.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑ Ι Τ Η Σ Η


ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ των εκλογικών τμημάτων των τεσσάρων εκλογικών περιφερειών του Δήμου Περιστερίου


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΕΝΗ του Χαραλάμπους, καρδιολόγου, υποψηφίου Δημάρχου Περιστερίου στις εκλογές τις 7ης Νοεμβρίου 2010, με τον συνδυασμό «ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΕΝΗΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»


Δ/νση κατοικίας: οδός Πολυλά αριθμός 33 - Αθήνα Τ.Κ.11141


Δ/νση άσκησης επαγγέλματος: οδός Πελοπίδα αριθμός 11- Περιστέρι Τ.Κ. 12131, τηλ. 210-5738205 και 6944315888
------------------------------------------------
Δυνάμει της με αριθμό 961/23-1-2010 απόφασης του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και κατά την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α87 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3870/2010 Α 138 «Νέα1)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»


2)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»


3)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»


4)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΕΝΗΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»


5)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»


6)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»


7)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, δυνάμει των ανωτέρω αναφερομένων Νόμων, ΔΙΑΙΡΕΘΗΚΕ σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, δηλαδή :


Την 1η Δημοτική Κοινότητα, την 2η Δημοτική Κοινότητα, την 3η Δημοτική Κοινότητα και την 4η Δημοτική Κοινότητα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.


Ο Νόμος περαιτέρω καθόριζε για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, ότι πρέπει να τυπωθούν για εκάστη Δημοτική Κοινότητα, ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο θα αποτυπώνεται: α) ο Υποψήφιος Δήμαρχος, β) οι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Κοινότητας, γ) οι λοιποί υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι των λοιπών Κοινοτήτων και τέλος οι υποψήφιοι Κοινοτικοί σύμβουλοι της συγκεκριμένης Κοινότητας.


Ούτως εχόντων των πραγμάτων ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ οι Δημοτικές εκλογές της 7/11/2010 στο Δήμο Περιστερίου, σύμφωνα με τον Νόμο και την από 23/10/2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αριθμό Πρωτ. 61.338/2010 απευθυνόμενη προς τους Προέδρους ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ κ.λπ. με θέμα ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ, όπου εις το πέρας της εγκυκλίου αναφέρεται ΡΗΤΑ, ότι: «σε συνδυασμό με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ για ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και ευρεθεί στην κάλπη άλλης Κοινότητας, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη οι σταυροί προτίμησης για τους υποψηφίους συμβούλους. ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ.


Επειδή οι Δικαστικοί αντιπρόσωποι στο Δήμο Περιστερίου, είτε από έλλειψη γνώσης των ανωτέρω ή από αμέλεια, τα ψηφοδέλτια που βρέθηκαν στο εκλογικό τους τμήμα και ήταν άλλης δημοτικής κοινότητας, τα έκριναν ΑΚΥΡΑ κατά παράβαση των ανωτέρω Διατάξεων και συνεπώς αλλοιώθηκαν καίρια τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στο Δήμο Περιστερίου.


Επειδή ακυρώθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, άλλαξαν την ΝΟΜΙΜΗ κατάταξη των συνδυασμών και πλήττουν την ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των ΕΔΡΩΝ του Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να γίνει από την πρώτη ΚΥΡΙΑΚΗ των εκλογών. Καθόσον αν δεν ακυρώνονταν τα νόμιμα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για τον ανωτέρω λόγο, η κατάταξη θα ήτο διαφορετική και οι Συνδυασμοί θα ελάμβαναν κατ’ αναλογία την κατανομή των υπολοίπων ΕΔΡΩΝ.


Επειδή έχω άμεσο έννομο συμφέρον να επανεξετασθούν όλα τα άκυρα ψηφοδέλτια εξ αυτού του ανωτέρω λόγου.
Ζ Η Τ Ω
Να γίνει έλεγχος και επανακαταμέτρηση των άκυρων ψηφοδελτίων όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Περιστερίου, για να διαπιστωθεί ΠΟΣΑ και ΠΟΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ εκ των 2.447 ΑΚΥΡΩΝ ψηφοδελτίων, ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ως ανωτέρω αναφέρω, προκειμένου να υποβάλλω την από τον Νόμο προβλεπόμενη ένσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για τον τελικό καθορισμό της κατάταξης των Συνδυασμών από τον πρώτο γύρο των Δημοτικών εκλογών της 7/11/2010.-


Περιστέρι 15 Νοεμβρίου 2010


ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΕΝΗΣ
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ


Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», το δικαστήριο ανακήρυξε τους κατωτέρω αναφερόμενους έγκαιρα δηλωθέντες συνδυασμούς για το ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: