Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Στα πλαίσια του κοινωνικού συστήματος της στοχευμένης αλληλεγγύης, που έχει εξαγγείλει ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης εκδόθηκε η «Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης», προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι μεγάλες ανάγκες και τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν αρκετοί δημότες.
Ειδικότερα, στους κατόχους της Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχονται:

A. Η πλήρης απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη

B. Η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στα παρακάτω προγράμματα:

1. Κοινωνικής στήριξης με δυνατότητα προμήθειας ειδών καθημερινής διατροφής από συμβεβλημένα καταστήματα
2. Κοινωνικού τουρισμού
· Παιδικές κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο
· Θαλάσσια μπάνια καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου
· Ταξίδια αναψυχής κατά τις Εορταστικές περιόδους και τους καλοκαιρινούς μήνες
3. Εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στις μετακινήσεις τους από και προς χώρους φοίτησης και νοσηλευτικά ιδρύματα με ειδικά διαμορφωμένο όχημα.
4. Φιλοξενία παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
5. Συμμετοχή παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
6. Κάλυψη μονάδων αίματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
7. Προληπτικός ιατρικός έλεγχος και εργαστηριακές εξετάσεις (σε συνεργασία με το Αττικό Νοσοκομείο)
8. Συμμετοχή σε όλα τα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου
· Κολύμβηση, Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική, Καλαθοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Αντισφαίριση, Χειροσφαίριση, Κλασσικός Αθλητισμός κ.α.
· Παραδοσιακοί Χοροί, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Θέατρο κ.α.

Γ. Η δυνατότητα χρήσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των παρακάτω υπηρεσιών:

1. Βοήθεια στο σπίτι (Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτής, Ψυχολόγος, Ιατρός και Φυσιοθεραπευτής)
2. Πληροφόρηση σε θέματα προνοιακών παροχών
3. Ψυχολογική υποστήριξη
4. Συμβουλευτική υποστήριξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:

Την Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης δικαιούνται όλοι όσοι:
· Είναι ασφαλισμένοι στην Πρόνοια, ΙΚΑ και άλλα ταμεία
· Είναι μοναχικά άτομα
· Εμπίπτουν στις κατηγορίες των μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών
· Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Μοναχικό άτομο, ετήσιο εισόδημα μέχρι 6000 Ευρώ
2. Ζευγάρι χωρίς παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 7000 Ευρώ
3. Οικογένεια με ένα (1) παιδί, ετήσιο εισόδημα μέχρι 8700 Ευρώ
4. Οικογένεια με δύο (2) παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 10400 Ευρώ
5. Οικογένεια με τρία παιδιά (3) ετήσιο εισόδημα μέχρι 12500 Ευρώ
6. Οικογένεια με τέσσερα (4) παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 15000 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Πιστοποιητική οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986
3. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου της Πρόνοιας
4. Το τελευταίο απόκομμα πληρωμής του επιδόματος της Πρόνοιας
5. Φωτοαντίγραφο της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
6. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
7. Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης του έτους 2009 και του Εντύπου Ε9. Σε περίπτωση μη υποβολής, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδιο Εφορία
8. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από τη Δημοτική Αστυνομία
9. Σε περίπτωση Διάζευξης, το Διαζευκτήριο - Επιμέλεια Τέκνων
10. Σε περίπτωση ανεργίας την Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
11. Υποχρεωτική η διενέργεια κατ' οίκον Κοινωνικής Έρευνας

Πληροφορίες στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Περιστερίου (Ο.Κ.Α.ΔΗ.Π.) και στα τηλέφωνα: 210 5735100, 210 5743376 και 210 5743971


Δεν υπάρχουν σχόλια: