Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Tον Φεβρουάριο η απογραφή πληθυσμού του 2011.

Τον Φεβρουάριο αρχίζει η απογραφή για την χώρα μας, αρχικά των κτιρίων .Από 30 Μαρτίου μέχρι έως και 13 Απριλίου θα γίνει η γενική απογραφή πληθυσμού με κόστος πε΄ριπου 70 εκατ.ευρώ.


Σύμφωνα με την προηγούμενη και τελευταία απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της Ελλάδος ανέρχεται σε:


 Στοιχεία πληθυσμού απογραφής 2001:


Σύνολο: 10.964.020 (εκτίμηση 1 Ιανουαρίου 2009: 11.262.539)Θήλεις: 5.532.204 (50,45%)


Κατά ηλικία:


0-14 ετών: 1.666.888 (15,20%) 2008 14.4% 1.614.785


15-64 ετών: 7.423.889 (67,71%) 2008 67.5% 7.569.304


65 ετών και άνω: 1.873.243 (17,08%)2008 18.1% 2.029.695


Άρρενες: 5.431.816 (49,54%)

Δεν υπάρχουν σχόλια: